Cadre didactice

Cadre Didactice

Personal didactic în anul școlar 2020-2021

 1. Aldea Anelice – Prof. învățământ preșcolar
 2. Barbu Simona Mihaela – Prof. învățământ preșcolar
 3. Bănică Nicoleta – Prof. învățământ preșcolar
 4. Comșa Claudia-Oana – Prof. învățământ preșcolar
 5. Enache Gabriela – Prof. învățământ preșcolar
 6. Ghiță Magdalena – Prof. învățământ preșcolar
 7. Hanganu Alina – Prof. învățământ preșcolar
 8. Ilie Aneta – Prof. învățământ preșcolar
 9. Ionescu Alina-Maria – Director
 10. Jumugă Virginia – Prof. învățământ preșcolar
 11. Marinescu Ionela Alina – Prof. învățământ preșcolar
 12. Minculescu Valeria – Prof. învățământ preșcolar
 13. Nedelescu Julieta – Prof. învățământ preșcolar
 14. Stanciu Gabriela – Educatoare
 15. Stănică Vasilica – Prof. învățământ preșcolar
 16. Vărzaru Mihaela – Prof. învățământ preșcolar

Grădinița dispune de asemenea de:

Personal didactic auxiliar – contabil şi administrator,
Personal de îngrijire : 6 îngrijitoare, 2 bucătărese, 2 muncitori necalificaţi, 1 mecanic de întreţinere. În grădiniţă îşi desfășoară activitatea un consilier şcolar cu 0,25 normă didactică.
Personal sanitar – 1 medic pediatru, 2 asistente medicale
Personalul este împărţit între cele 2 corpuri ale grădiniţei, astfel încât să se poată desfășura activitatea unităţii în condiţii normale.
Conducerea grădiniţei este asigurată de 1 director, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie şi partenerul constituit în Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Consiliul Profesoral este alcătuit din toate cadrele didactice din unitate şi are responsabilități prevăzute în ROFUIP.
Consiliul de Administraţie este organul de decizie al întregii activităţi școlare şi are toate atribuțiile prevăzute în ROFUIP.
Efectivele de copii: 10 grupe cu un plan de școlarizare de 256 de copii pe 2 nivele de vârstă; copiii provin din zona în care este amplasată grădiniţa cu cele 2 corpuri; înscrierile în grădiniţă urmăresc instrucţiunile emise de I.S.M.B. şi transmise în reţeaua şcolară.

Personal didactic : 14 cadre didactice titulare ale învăţământului , din care: 3 cadre cu gradul I, 3 cadre cu gradul II şi 6 cadre cu definitivat; toate educatoarele au parcurs diferite cursuri în specialitatea postului; directorul unităţii este profesor cu gradul didactic I, membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional.